Statistika teletransfuzije

 

 

 

Letna statistike telekonzultacij lepo kaže na prehod iz pilotnega sistema (2005) v produkcijo ob izrazitem porastu števila telekonzultacij (2009) zaradi učinkov reorganizacije slovenske transfuzijske službe, kar v praksi pomeni postopno priključevanje transfuzijskih oddelkov k regijskim centrom. Reoraganizacija je zaenkrat končana, trend rasti števila TT sej pa se je umiril in stabiliziral pri približno 29.000 sejajh letno.


Mesečna statistika kaže na značilna sezonska nihanja bolnišničnih naročil krvi.

 

 

Telemedicina se vedno bolj uveljavlja pri delu na transfuzijskih oddelkihŽe konec leta 2014 je bilo s TT obdelanih več naročil kot pa s pomočjo zdravnika na lokaciji. Tta trend se je v naslednjih letih nadaljeval. Uporabljeni so podatki TT in DATEC produkcije transfuzijskih oddelkov s telemedicino v Sloveniji. Prikazan je le potencial za TT - torej brez produkcije v transfuzijskih centrih (LJ, MB, CE), ki imajo stalno dežurne transfuziologe in zato ne rabijo telemedicine.

 

 

Regijska porazdelitev telekonzultacij

Ljubljanska regija (ZTM) predstavlja veliko večino celotnega telemedicinskega prometa v Sloveniji. Ostalo pripada regiji Maribor. Transfuzjski center Celje v statistiko ni vključen, saj ne izvaja telemedicinskih storitev, ima pa vzpostavljeno vso potrebno računalniško infrastrukturo in opremo za vključitev v nacionalni telemedicinski sistem.

 


Strokovna porazdelitev preiskav

Strokovna porazdelitev preiskav prikazuje tipično košarico laboratorijskih preiskav, ki so značilne za testiranja pred transfuzijo krvi. Najpogostejše so presejalna testiranje na protitelesa, določitve krvnih skupin in navzkrižni preizkusi.

 


Porazdelitev TT po lokacijah transfuzijskih ustanov in po turnusih dela

Graf prikazuje število opravljenih telekonzultacij za posamezne transfuzijske ustanove po Sloveniji. Vključuje še delitev količin po turnusih dela.   

  


 Za organizacijo telemedicinske službe je pomembno poznati natančne obremenitve v dopoldanskem, popoldanskem in  nočnem času ter v dela prostih dnevih (DPD).41% naročil se v sistemu TT opravi v 15 minutah, kar ustreza strokovnim zahtevam v transfuzijski službi. Obstajajo tudi t.i. urgentne seje (6%), ki se obdelajo prednostno, zato je preskrba bolnikov s krvjo vedno pravočasna.

 

 

Razpoložljivost sistema 

 

Razpoložljivost sistema je zelo pomemben parameter - posebej v službi stalne preskbe bolnišnic s krvjo. Razpoložljivost v letu 2019 = 99,9912%. To pomeni, da zaradi planiranih in neplaniranih izklopov sistem v letu 2019 ni bil na razpolago 46 minut.

 

Zanesljivost sistema - ponazoritev z MTBF


 

Iz statistike odpovedi do leta 2019 lahko napovemo, da bo sistem TT izpadel na vsakih 5.110 ur obratovanja oziroma 1,7 odpovedi letno. Zato je zelo pomembna redundanca sistema in dober načrt za neprekinjeno delo v primeru izpada celotnega informacijskega sistema. Seveda imamo oba ukrepa že uvedena, saj želimo zagotavljati največjo možno varnost za bolnike, ki prejemajo našo kri.

 

Ni incidentov v sistemu TT na škodo bolnika

Zaradi ustrezne varnosti sistema se lahko pohvalimo, da v zgodovini slovenske teletransfuzije še nikoli ni prišlo do incidenta, ki bi dosegel bolnika.