Aktualne objave

BRESKVAR, Marko, VAVPOTIČ, Tina V. Teletransfuzija - uspešna telemedicina v Sloveniji = Teletransfusion - successful telemedicine in Slovenia. Informatica medica slovenica. 2019, vol. 24, no. 1/2, str. 24-29, ilustr. ISSN 1318-2129. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/24(1-2)/05.pdf. [COBISS.SI-ID 34691289]

BRESKVAR, Marko, VAVPOTIČ, Tina V. Teletransfusion - the biggest telemedical project in Slovenia. V: KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.), STARC, Andrej (ur.). Aktivna vloga pacienta v digitalni dobi : zbornik prispevkov z recenzijo in izvlečkov = Patient engagement in the digital era : book of papers with peer review and abstracts. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta. 2018, str. 285. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/HealthOnline_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 34168537]   

Maček M., Velušček I., Šimc M., Breskvar M. Analiza rezultatov 11-letnega delovanja nacionalnega sistema teletransfuzije v Sloveniji, Strokovno srečanje: Digitalno zdravje - priložnosti in izzivi, Medicinska informatika 2017

M.M.Kvanka, M.Breskvar, M.Simc. Национальная телемедицинская служба Словении для удаленной интерпретации тестов перед переливанием крови. jTeleMed.ru — Журнал телемедицины и электронного здравоохранения - Россия, 2015-2016; http://jtelemed.ru/article/nacionalnaja-telemedicinskaja-sluzhba-slovenii-dlja-udalennoj-interpretacii-testov-pered-per  (8.7.2016)

Breskvar M., Prijatelj V., Razvoj in uporaba teletransfuzijskih storitev v Sloveniji. Uporabna informatika, 2016 št.3, letnik XXIV, str. 138-147.

Breskvar M., Šimc M., Maček K.M. 10.let telemedicine v slovenski transfuzijski službi. 5. slovenski kongres transfuzijske medicine z mednarodno udeležbo, Laško, Slovenija, 7.-9. april 2016 

Breskvar M., Maček K.M., Prijatelj V. TeleTransfuzija v slovenskem zdravstvu. 35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, Slovenija,16.–18. marec 2016

Maček K.M., Breskvar M., Bricl I., Šimc M. Slovenian national telemedicine system for remote interpretation of red cell laboratory testing. 25th Regional Congress of the ISBT in conjunction with the 33rd Annual Conference of the British Blood Transfusion Society London, United Kingdom, June 27 - July 1, 2015

Breskvar M., Vavpotič T.V., Velušček I. Economic Assessment and Key Success Factors of Nationwide Telemedicine in the Slovenian Blood Transfusion Service. Global telemedicine and eHealth updates : knowledge resources, (Global telemedicine and eHealth updates: knowledge resources, ISSN 1998-5509, Vol. 8, 2015). Grimbergen: International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH), 2015, str. 106-109.

Maček K.M., Breskvar M., Šimc M. Telemedicine in the Slovenian Blood Transfusion Service. Global telemedicine and eHealth updates : knowledge resources, (Global telemedicine and eHealth updates: knowledge resources, ISSN 1998-5509, Vol. 8, 2015). Grimbergen: International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH), 2015, str. 377-380. 

 Maček Kvanka M et al, Telemedicina v slovenski transfuzijski službi. Kongres: Medicinska informatika 2014.

Tina V Vavpotič et al, Economic assessment of telemedicine in Slovenian Blood Transfusion Service. Kongres: Medicinska informatika 2014.

Maček Kvanka M et al, Vloga telemedicine pri učinkovitejšem povezovanju transfuzijske službe z bolnišnicami v Sloveniji, Kongres: Telemedicina - izzivi v urgenci in na čezmejnem območju, Portorož 2014

Maček Kvanka M et al, The role of telelmedicine in the organisation of blood transfusion service in Slovenia, 3rd Abbott Global Transfusion Symposium: Wiesbaden 2013,  GTS2013_S3_MarjetaMacek_MarkoBreskvar.pdf

Breskvar M et al, Novi telemedicinski sistem v slovenski transfuzijski službi, Infor Med Slov: 2012; 17(1): 14-23, http://ims.mf.uni-lj.si/archive/17(1)/21.pdf

Breskvar M et al, Ekonomski učinki uvedbe telemedicine v slovensko transfuzijsko službo, Infor Med Slov: 2010; 15(supl): 11-12,  http://ims.mf.uni-lj.si/archive/15(supl)/11.pdf