Projekt zbiranja prebolevniške plazme podpira Evropska unija

 

Evropska komisija državam članicam pomaga pri odzivanju na koronavirusno pandemijo s strateškim in usklajenim obravnavanjem potreb na evropski ravni z instrumentom za nujno pomoč (emergency support instrument - ESI).

Instrument za nujno pomoč temelji na načelu solidarnosti ter združuje prizadevanja in vire za hitro odzivanje na skupne strateške potrebe ter pomaga blažiti neposredne posledice pandemije in predvideti potrebe, povezane z okrevanjem.

Komisija je 11. januarja 2021 objavila 24 izbranih projektov za vzpostavitev novih ali razširitev obstoječih programov zbiranja plazme prebolevnikov, ki so okrevali po covidu -19 kot tudi za vzpostavljanje pripravljenosti za hitro zbiranje v primeru novih valov pandemije.

Zavodu RS za transfuzijsko medicino oz. njegovemu programu zbiranja prebolevniške plazme in širitvi plazemskega programa je Evropska komisija v okviru ESI financiranja dodelila sredstva v višini 1, 415 000 eur. 

Projekt Commission supports blood services to increase COVID-19 convalescent plasma collection je zaveden pod številko 101022011-ESI-CCP 2020.


Vodja projekta: Polonca Mali
, dr. med., spec. transf. med. in pediatrije

Sodelujoči: Valentina Filipović Samec, mag. David Pučko, Slavica Stanišić, Sonja Vuletić, Urška Rahne Potokar, Nevenka Marolt, mag. Natalija Lampreht, prof. dr. Primož RožmanPoročilo o transfuzijski dejavnosti v Sloveniji med epidemijo covida-19 (2020-2021)

"Življenje teče dalje"