Določanje IgA - kvantitativno

Metoda:  ELISA

Vrsta: imunološka preiskava


Zahtevani vzorec: kri


Navodila za odvzem vzorca: odvzem krvi iz periferne vene v epruveto za vakumski odvzem brez ali z EDTA


Priporočena velikost epruvete: volumen 5 – 7 mL (odrasli), volumen 3 mL (otroci)


Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva, datum odvzema vzorca


Transport: vzorce hraniti in transportirati pri temperaturi +2°C do +25°C


Sprejem naročil: vsak delovni dan od 7.00 do 19.00
 

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): redno testiranje: izvid v 1mesecu; občasno testiranje: izvid v 3 mesecih; oz. po dogovoru
 

Kontaktne tel. št.:  01/54 38 146;  01/54 38 174