Določitev hladnih aglutininov s titracijo pri + 4 oC

Vrsta: imunohematološke preiskave / predtransfuzijske preiskave

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA;

Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec: 6 -7 mL sveže venozne krvi z antikoagulansom (EDTA) - odrasli

Sprejem naročil:  7:00 – 19:00
 
Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 3 do 5* h oz. do naslednjega dne
 

 

Opombe:    

Optimalna temperatura med transportom vzorca: 37oC.

*Pri odkritih hladnih aglutininih določimo še njihov titer pri 4 °C.


Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 174; 01/ 54 38 171 (popoldan)

UKC Ljubljana (kratka linija): 28-72


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346