Določitev koncentracije krvotvornih matičnih celic CD34+

 

Vrsta: imunohematološke preiskave / matične celice

 

Zahtevani vzorec: 300 µL celične suspenzije/levkocitnega pripravka/polne krvi z antikoagulansom

 

Sprejem naročil: vsak delovni dan od 7.00 do 13.00; ostalo po dogovoru (tel.: 01/ 54 38 177)

 

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca ali koda vzorca, datum rojstva, datum in ura odvzema ali priprave vzorca, koncentracija celic

 

Trajanje preiskave: po dogovoru

 

Opombe: Vzorce hraniti in transportirati na sobni temperaturi oziroma shraniti čez noč v hladilniku.

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon: 01/ 54 38 177