Določitev deleža fetalnih eritrocitov v materini krvi (HbF+/CA-)

Vrsta: imunohematološke preiskave / prenatalne preiskave

 

Zahtevani vzorec: 3 mL sveže venozne krvi z antikoagulansom (EDTA)


Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

 

Transport: vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri sobni temperaturi.

 

 

Sprejem naročil: 7:00 – 19:00

 

Trajanje preiskave: izvidi naslednji dan do 14:00 h

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 175; 01/ 54 38 177