Določitev viabilnosti / apoptotičnosti celic

Vrsta: imunohematološke preiskave

 

Zahtevani vzorec: po dogovoru, odvisno od vira celic (tel.: 01/ 54 38 177, 54 38 312)

 

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: na sobni temperaturi čim hitreje v Laboratorij za pretočno citometrijo

 

Transport: Vzorce hraniti in transportirati na sobni temperaturi.

 

Sprejem naročil: vsak delovni dan od 7:00 – 13:00

 

Trajanje preiskave: po dogovoru

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon: 01/ 54 38 177; 01/ 54 38 312