Določitev krvne skupine ABO/RhD

Vrsta: munohematološke preiskave  / predtransfuzijske preiskave / krvna skupina

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA;

Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec:  6 - 7 mL sveže venozne krvi z antikoagulansom (EDTA) - odrasli 500 µL krvi zantikoagulansom (EDTA) (novorojenčki)

Sprejem naročil: Redno: 7:00 – 19:00; 'Nujno' in 'Nujno – takoj': 24 ur dnevno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): Redno: do 4 h oz. do naslednjega dne; Nujno: 1 h; Nujno - takoj: 15 min

 

Opombe: 

Pri bolnikih oz. preiskovancih, ki niso še nikoli imeli določene KS, določimo še antigen K (določitev KS ABO, RhD in K spada med osnovne transfuzijske preiskave).

Ena epruveta bolnikove krvi zadošča tudi, kadar so poleg KS hkrati naročene še dodatne preiskave, npr. NP, ICT, DCT.


Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 171

Za naročnike UKC Ljubljana (kratka linija):

  • za nujna naročila: 28-72 (laboratorij)
  • za nenujna naročila: 27-25 (sprejemna pisarna)


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346