Raziskava posttransfuzijske reakcije (prijava neželenih učinkov transfuzije)

Vrsta: imunohematološke preiskave / predtransfuzijske preiskave

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:

Zahtevani vzorec: Po dogovoru s transfuziologom

Sprejem prijave: 24 ur dnevno

Trajanje preiskave: ob sumu na hemolitično transfuzijsko reakcijo takojšnje preverjanje administrativnih podatkov, izključevanje ABO neskladnosti in zamenjave vzorcev ter določitev Coombsovih testov (ICT, DCT).

 

 

Opombe:    

Pri sumu na TRALI je postopek dokazovanja/izključevanja levkocitnih protiteles pri dajalcih in bolniku dolgotrajnejši. Obseg testiranj je odvisen od vrste in stopnje neželene reakcije.

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 174; 01/ 54 38 171 (popoldan)

Za naročnike UKC Ljubljana (kratka linija): 28-72 (laboratorij)


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346