Določitev homo - in heterozigotnosti za gen RHD

Vrsta:  imunohematološke preiskave / molekularno-biološke preiskave

Zahtevani vzorec: 6-7mL polne krvi z EDTA

Sprejem naročil: Naročila za preiskave sprejemamo 24 ur dnevno.

Izvajanje preiskave: Preiskave izvajamo vsak delovni dan (od ponedeljka do petka).

Ob petkih in pred prazniki preiskave izvedemo le iz vzorcev, ki jih v laboratorij sprejmemo do 10.ure.  

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): Redno: 3 dni; Nujno: 1 dan

 

Opombe: /  


Kontakt:

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana


Telefon.:     

01/ 54 38 195 - do 15.00 (lab. za molekularno-biološke preiskave)

01/ 522 28 72 - po 15.00 (dežurna služba)

28-72 - UKC Ljubljana (kratka linija): - po 15.00 (dežurna služba)

01/ 54 38 171 ali 181 - od 15.00 do 19.00 ali 20.00 (Lab. za predtransfuzijske preiskave, dežurna služba)

01/ 54 38 168 ali 196 - po 19.00 ali 20.00 (dežurna služba)