Določitev antigenov zunaj sistema ABO in RhD

(fenotip Rh, Kk, Jk, Fy, MNSs, Lu, Le..)


Vrsta: Imunohematološke preiskave / razši rjene serološke eritrocitne IH preiskave


Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA

Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec: 6 - 7 mL sveže venozne krvi z antikoagulansom (EDTA) – odrasli, 500 µL krvi z antikoagulansom (EDTA) - novorojenčki

Sprejem naročil: vsak delovni dan 7:00 – 15:00

Trajanje preiskave:  do 4 h 


Opombe:    

Če je pri bolniku DCT pozitiven, nekaterih eritrocitnih antigenov (npr. Fya) običajno ne moremo opredeliti s serološkimi metodami – potrebna je genotipizacija; genotipizacija je metoda izbora tudi pri bolnikih, ki so v zadnjih tednih (oz. v zadnjih treh mesecih) prejemali transfuzije eritrocitov.


Center za imunohematologijo,

Odsek za referenčne IH preiskave

ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 174