Ločevanje med protitelesi IgG in IgM

Vrsta: Imunohematološke preiskave / razširjene serološke eritrocitne IH preiskave


Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem brez ali z antikoagulansom

Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.


Zahtevani vzorec: 6 - 7 mL sveže venozne krvi brez ali z antikoagulansom – odrasli

Sprejem naročil: vsak delovni dan 7:00 – 15:00

Trajanje preiskave : do 4 h oz. do naslednjega delovnega  dne


Center za imunohematologijo,

Odsek za referenčne IH preiskave

ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 174