Ali je krvi v Sloveniji dovolj?

V Sloveniji imamo krvi dovolj, saj zagotavljamo bolnikom potrebno količino krvi. Seveda pa so zaloge krvi spremenljive in odvisne predvsem od porabe krvi in števila odvzemov krvi. Do nihanj prihaja tako zaradi slabše udeležbe krvodajalcev na krvodajalskih akcijah kot tudi zaradi večje porabe krvi. Uravnavanje zalog krvi je tako zelo kompleksno in odgovorno delo tako organizatorjev krvodajalskih akcij, transfuzijske službe kot uporabnikov.