Zakaj vsakič pred odvzemom izpolnjujemo vprašalnik?

Vprašalnik je eden izmed ukrepov za zagotavljanje varne transfuzije krvi, zato je zelo pomembno natančno izpolnjevanje. Na podlagi vprašalnika zbiramo podatke o krvodajalčevih preteklih boleznih, sedanjem zdravju in načinu življenja. Podatke zbiramo zaradi obstoja tveganj prenosa okužb kljub laboratorijskim preiskavam in zaradi tveganja prenosa okužb z nekaterimi povzročitelji, katerih prisotnosti ne testiramo. 

 

 

Zato pred vsakim odvzemom krvi opravimo izbor krvodajalcev, kar pomeni, da na podlagi rezultatov laboratorijskih preiskav, vsebine odgovorov v vprašalniku in zdravniškega pregleda krvodajalcu svetujemo ali odsvetujemo odvzem krvi. Odvzem krvi odsvetujemo vedno takrat, ko bi z odvzemom krvi lahko škodili krvodajalcu ali bi lahko nastopili neželeni škodljivi učinki pri prejemniku krvi in možen prenos bolezni na bolnika.