Zakaj zdravniki vztrajajo pri odvzemni dozi 450 ml, in ne manjši?

Po priporočilih Sveta Evrope volumen polne krvi pri enkratnem odvzemu ne sme preseči 13 % celotnega volumna krvi. Da bi enak volumen krvi lahko dajali vsi krvodajalci, ki so težji od 50 kg, so določili standardni odvzemni volumen 450 ml. Za pripravo ustreznih krvnih komponent (rdeče krvne celice, krvne ploščice in plazma) potrebujemo zadosten volumen polne krvi. Če bi odvzeli manjši volumen krvi, iz nje ne bi mogli pripraviti krvnih komponent, ki bi ustrezale predpisanim standardom. V tem primeru bi morali bolniku dajati določeno krvno komponento večjega števila krvodajalcev, kar pa pomeni za prejemnika večje tveganje za prenos nalezljivih bolezni in druge zaplete.