Zakaj zdravniki vztrajajo pri odvzemni dozi 450 ml, in ne manjši?

Po priporočilih Sveta Evrope volumen polne krvi pri enkratnem odvzemu ne sme preseči 13 % celotnega volumna krvi. Standardni odvzemni volumen 450 ml omogoča pripravo kakovostnih krvnih komponent (rdeče krvne celice, krvne ploščice in plazma). Če bi odvzeli manjši volumen krvi, iz nje ne bi mogli pripraviti krvnih komponent, ki bi ustrezale predpisanim standardom in pričakovani učinkovitosti zdravljenja. V tem primeru bi morali bolniku dajati določeno krvno komponento večjega števila krvodajalcev, kar pa pomeni za prejemnika večje tveganje in druge zaplete.

Da bi lahko standardni volumen krvi krvodajalcem odvzeli, je zaradi varovanja zdravja krvodajalca pogoj, da tehta več kot 50 kg oz. mora biti volumen krvi dajalca, izračunan na podlagi telesne višine in telesne mase, večji od 3500 ml, (Izračun).