Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana

ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 54 38 100


DELOVNI ČAS

ZA KRVODAJALCE

VSAK DELOVNI DAN: 7.00 - 15.00, ob sredah do 17.00

Prosimo vas, da pokličete na 051/389 270 , 051/671 147 ali 051 389 325 in se dogovorite o dnevu in uri prihoda.

 

LABORATORIJSKE PREISKAVE / SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

VSAK DELOVNI DAN: 7.30 - 14.30 - podrobnosti


VODSTVO:

V. d. direktorja ZTM:  Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved.
e-mail: central@ztm.si
telefon: 01/543 82 41

V.d. strokovnega direktorja ZTM: asis. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med. 
e-mail: mojca.bratina@ztm.si
telefon: 01/543 83 39

Pomočnica strokovnega direktorja za zdr. nego: Brigita LEKŠE GOLOB, mag. zdr. nege
e-mail: brigita.lekse-golob@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 42


Oddelek za preskrbo s krvjo

Predstojnica: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
e-mail:  irena.razborsek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 38

Glavna medicinska sestra oddelka: Nataša Lovšin, dipl. m. s.
e-mail: natasa.lovsin@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 29

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi:
Vodja: Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: polonca.mali@ztm.si
telefon: 01/  543 81 34

Center za predelavo krvi:
Vodja: Urška Dolinar, dr. med., spec. transf. med.
e-mail:urska.dolinar@ztm.si
telefon: 01/543 83 82

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov:
Vodja: Slavica Stanišić, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: slavica.stanisic@ztm.si
telefon: 01/ 543  83 17

Center za plazmo:
Vodja: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.razborsek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 38


Oddelek za diagnostične storitve

Predstojnica: prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.bricl@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 06

Center za tipizacijo tkiv:
Vodja: dr. Blanka Vidan – Jeras, mag. farm., spec. iz preskušanja zdravil
e-mail: blanka.vidan-jeras@ztm.si  
telefon: 01/ 543 82 20


Center za imunohematologijo:
Vodja: Matjaž Urbajs, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: matjaz.urbajs@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 44


Center za ugotavljanje označevalcev okužb:
Vodja: Urška Rahne – Potokar, dr. med., spec. klin. mikrob.
e-mail: urska.rahne@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 59


Center za testiranje krvi dajalcev:
Vodja: Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: klara.zeleznik@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 38

Center za imunologijo in razvoj:
Vodja: red. prof. dr. Vladka Čurin  Šerbec, univ. dipl. kem.
e-mail: vladka.curin@ztm.si
telefon: o1/ 543 81 65Oddelek za terapevtske storitve

Predstojnik: mag. Marko Cukjati, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: marko.cukjati@ztm.si 
telefon: 01/ 543 81 16

Glavna medicinska sestra oddelka:
Maja Draksler, dipl. m. s.
e-mail: maja.draksler@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 21

Center za afereze:
Vodja: Ana Milojković, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: ana.milojkovic@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 72

Center za kriobiologijo:
Vodja: Primož Poženel, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: primoz.pozenel@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 39

Center za razvoj naprednih zdravljenj:
Vodja: izr. prof. Urban Švajger, mag. farm.
e-mail: urban.svajger@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 46


Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost:

V. d. predstojnice: Mojca Šimc, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: mojca.simc@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 42

Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

Vodja: Mojca Šimc, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: mojca.simc@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 42
telefon CTD Novo mesto: 01/ 543 83 40

Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje
Vodja: Slavica Stanišić, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: slavica.stanisic@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 17
telefon CTD Trbovlje: 01/ 543 83 46

Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec
Vodja: Lidija Bohnec – Strmčnik, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: lidija.strmcnik@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 49
telefon CTD Slovenj Gradec: 01/ 543 83 51

Center za transfuzijsko dejavnost Izola
Vodja: Anja Rakušček, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: anja.rakuscek@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 58
telefon CTD Izola: 01/ 543 83 60

Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice
Vodja: mag. Marjeta Maček Kvanka, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: marjeta.macek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 64
telefon CTD Jesenice: 01/ 543 83 64

Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica
Vodja: Alenka Medvešček, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: alenka.medvescek@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 75
telefon CTD Novo mesto: 01/ 543 83 55


Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki

Predstojnica: Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec. za oblikovanje zdravil
e-mail: marjana.iskra@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 00Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost
Vodja po pooblastilu za področje raziskovalnega dela in vodenje službe:
izr. prof. dr. Elvira Maličev, univ. dipl. biol.
e-mail: elvira.malicev@ztm.si ; telefon: 01/ 543 81 77

Vodja po pooblastilu za področje raziskovalnih projektov:
dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preskušanja zdravil
e-mail: blanka.vidan-jeras@ztm.si ; 01/ 543 82 24

Služba za izobraževanje
Vodja po pooblastilu: mag. Cvetka Gregorc, prof. zdr. vzg.
e-mail: cvetka.gregorc@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 97

Služba za hemovigilanco
Vodja: prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.bricl@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 06Služba vodenja sistema kakovosti

Vodja: Apolonija Uran, mag. farm., spec. iz preskušanja zdravil
e-mail: apolonija.uran@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 39


Služba za informacijsko tehnologijo
Vodja: Milan Kojterer, univ. dipl. inž. el.
e-mail: milan.kojterer@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 33

Služba za računovodstvo in finance
Vodja: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.  
e-mail: igor.veluscek@ztm.si  
telefon: o1/ 543 82 08

Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije
Vodja po pooblastilu: Peter Kavčič, mag. posl. in ekon. ved.;
e-mail: peter.kavcic@ztm.si
telefon: 01/54 38 202

Služba za pravne in kadrovske zadeve
Vodja: Miha Mohorko, univ. dipl. prav., PDI
e-mail: miha.mohorko@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 60

Služba servisnih dejavnosti
Vodja: Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.
e-mail: iztok.krumpak@ztm.si
telefon:  01/ 543 82 60

Služba za logistiko
Vodja: Gregor Batistič, dipl. inž. tehnol. prom.
e-mail: gregor.batistic@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 68