Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana

ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 54 38 100


DELOVNI ČAS

ZA KRVODAJALCE

VSAK DELOVNI DAN: 7.00 - 15.00

Prosimo vas, da pokličete na 051/389 270 , 051/671 147 ali 051 389 325 in se dogovorite o dnevu in uri prihoda.

 

LABORATORIJSKE PREISKAVE / SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

VSAK DELOVNI DAN: 7.30 - 14.30 - podrobnostiVODSTVO:

Direktor ZTM:  Stevo LEKIĆ, univ. dipl. ekon.
e-mail: central@ztm.si
telefon: 01/543 82 41

V. d. strokovne direktorice: prim. Irena BRICL, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.bricl@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 07

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Brigita LEKŠE GOLOB, mag. zdr. nege
e-mail: brigita.lekse-golob@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 42Oddelek za preskrbo s krvjo

Direktorica: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
e-mail:  irena.razborsek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 38

Glavna sestra oddelka:Nataša Lovšin, dipl. med. ses.
e-mail: natasa.lovsin@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 29

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi:
Vodja: Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: polonca.mali@ztm.si
telefon: 01/  543 81 34

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov:
Vodja: Slavica Stanišić, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: slavica.stanisic@ztm.si
telefon: 01/ 543  83 17

Center za preskrbo z zdravili iz krvi:
Vodja: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.razborsek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 38

 


Oddelek za terapevtske storitve

Center za afereze:
Vodja: mag. Marko Cukjati, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: marko.cukjati@ztm.si 
telefon: 01/ 543 81 16
 
Center za kriobiologijo:
Vodja: Primož Poženel, dr.med., spec. transf. med.
e-mail: primoz.pozenel@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 39
 
Center za razvoj naprednih zdravljenj:
Vodja: izr. prof. Urban Švajger, mag. farm.
e-mail: urban.svajger@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 46 

Glavna sestra oddelka: Andreja Nunar Perko, dipl. med. ses.
e-mail: andreja.nunar-perko@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 21


 

Oddelek za diagnostične storitve

Center za tipizacijo tkiv:
Vodja: doc. dr. Blanka Vidan – Jeras, mag. farm. 
e-mail: blanka.vidan-jeras@ztm.si  
telefon: 01/ 543 82 20

Center za imunohematologijo:
Vodja: Matjaž Urbajs, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: matjaz.urbajs@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 44

Center za ugotavljanje označevalcev okužb:
Vodja: Urška Rahne – Potokar, dr. med., spec. mikr.
e-mail: urska.rahne@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 59

Center za testiranje krvi dajalcev:
Vodja: Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: klara.zeleznik@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 38Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost:

V. d. direktorice:  Mojca Šimc, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: mojca.simc@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 42

Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto
Vodja: Mojca Šimc, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: mojca.simc@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 42
telefon CTD Novo mesto: 01/ 543 83 40
 
Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje
Vodja: Slavica Stanišić, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: slavica.stanisic@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 17
telefon CTD Trbovlje: 01/ 543 83 46

Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec
Vodja:
Lidija Bohnec – Strmčnik, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: lidija.strmcnik@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 49
telefon CTD Slovenj Gradec: 01/ 543 83 51

Center za transfuzijsko dejavnost Izola
Vodja: Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.kramar@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 62
telefon CTD Izola: 01/ 543 83 60

Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice
Vodja: mag. Marjeta Maček Kvanka, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: marjeta.macek@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 64
telefon CTD Jesenice: 01/ 543 83 64

Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica
Vodja: Janka Černe, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: janka.cerne@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 53
telefon CTD Novo mesto: 01/ 543 83 55

 

Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki
Predstojnica: Marjana Rus Iskra, mag. farm., spec.
e-mail: marjana.iskra@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 00

Služba vodenja sistema kakovosti
Vodja: Apolonija Uran, mag. farm., spec.
e-mail: apolonija.uran@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 39

Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost
Vodja: prof. dr. Vladka Čurin – Šerbec, univ. dipl. kem.
e-mail: vladka.curin@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 65

Služba za izobraževanje
Vodja: mag. Cvetka Gregorc, prof. zdr. vzg.
e-mail: cvetka.gregorc@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 97

Služba za hemovigilanco
Vodja: prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
e-mail: irena.bricl@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 06

Služba za informacijsko tehnologijo
Vodja: mag. Matevž Oset, univ. dipl. pol.
e-mail: matevz.oset@ztm.si
telefon: 01/ 543 82 31

Služba ekonomike in financ
Vodja: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.  
e-mail: igor.veluscek@ztm.si  
telefon: o1/ 543 82 08 

Služba za pravne in kadrovske zadeve
Vodja: Miha Mohorko, univ. dipl. prav., PDI
e-mail: miha.mohorko@ztm.si
telefon: 01/ 543 81 60

Služba servisnih dejavnosti
Vodja: Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.
e-mail: iztok.krumpak@ztm.si
telefon:  01/ 543 82 60

Služba za logistiko
Vodja: Gregor Batistič, dipl. inž. tehnol. prom.
e-mail: gregor.batistic@ztm.si
telefon: 01/ 543 83 68