Elucija protiteles po Lui-ju pri novorojenčku

Vrsta: imunohematološke preiskave  / predtransfuzijske preiskave / Coombsov test

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:
 
Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec:  1-2 mL* krvi z antikoagulansom (EDTA) (novorojenčki)

Sprejem naročil: Redno: 7:00 – 19:00; Nujno: 24 ur dnevno
 
Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): Redno: do 4 h oz. do naslednjega dne; Nujno: 2 h

 

 

Opombe:                

*popkovnična kri

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 171

UKC Ljubljana (kratka linija): 28-72


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346