Elucija protiteles s toploto

Vrsta: imunohematološke preiskave  / predtransfuzijske preiskave / Coombsov test

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA;
 
Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec: 6 - 7 mL sveže venozne krvi z antikoagulansom (EDTA) (odrasli); 500 μL krvi z antikoagulansom (EDTA) (novorojenčki)

Sprejem naročil:  Redno:  7:00 – 19:00; Nujno: 24 ur dnevno
 
Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): Redno: do 4 h oz. do naslednjega dne; Nujno: do naslednjega dne

 


Opombe:                

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 171

Za naročnike UKC Ljubljana (kratka linija):

  • za nujna naročila: 28-72 (laboratorij)
  • za nenujna naročila: 27-25 (sprejemna pisarna)


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346