Specifikacija eritrocitnih protiteles

Vrsta: imunohematološke preiskave  / predtransfuzijske preiskave / Coombsov test

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: odvzem iz periferne vene v epruveto za vakuumski odvzem z EDTA

Priporočena velikost epruvete za odrasle: višina  75 – 100 mm, premer 9 – 13 mm, volumen 5 – 7 ml

Obvezni podatki na epruveti: priimek in ime preiskovanca, datum rojstva (dan, mesec, leto), datum in ura odvzema vzorca, črtna koda iz naročilnice

Transport:  vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani pri temperaturi + 2 do + 25 oC.

Zahtevani vzorec: 6 -7 mL sveže venozne krvi z    antikoagulansom (EDTA) - odrasli; 1 mL  do 1,5 mL krvi z antikoagulansom (EDTA) (novorojenčki)*
 
Sprejem naročil: 24 ur dnevno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): Redno: 1 - 2 dni **; Nujno: 4 h **

 


Opombe:    

*Pri novorojenčkih si pomagamo tudi s testiranjem materine krvi.

**Potreben čas do končne opredelitve specifičnosti protiteles je pogojen z zahtevnostjo primera: uporaba različnih tehnik (dodatek encima bromelin, papain, genotipizacija,...), postopki avto- in aloadsorpcije, potreba po dodatnih vzorcih, pošiljanje vzorcev v referenčni laboratorij v tujino; lahko traja tudi 1 – 7 dni oz. več.

Specifičnost protiteles, odkritih ob naročilu eritrocitov, ali odkritih med nosečnostjo, določamo prioritetno ter o rezultatih po potrebi obveščamo naročnika tudi telefonično.

 

Center za imunohematologijo, ZTM Ljubljana

Telefon.: 01/ 54 38 171

Za naročnike UKC Ljubljana (kratka linija):

  • za nujna naročila: 28-72 (laboratorij)
  • za nenujna naročila: 27-25 (sprejemna pisarna)


Dežurna služba: 01/ 54 38 168

CTD Izola: 01/54 38 358

CTD Jesenice: 01/54 38 364

CTD Nova Gorica: 01/54 38 355

CTD Novo mesto: 01/54 38 343

CTD Slovenj Gradec: 01/54 38 350

CTD Trbovlje: 01/54 38 346