Kaj se zgodi, če darovalčevi tkivni antigeni HLA po prvi, predhodni poizvedbi, ustrezajo nekemu bolniku?

Kadar sodelavci registra Slovenija Donor pri iskanju tkivno skladnega darovalca ugotovimo, da je nek darovalec skladen z bolnikom na osnovni oz nizki stopnji  ločljivosti tipizacije (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP), ga ponovno pokličemo in seznanimo z možnostjo, da bi morda lahko bil primeren darovalec KMC. Za nadaljevanje postopka najprej potrebujemo njegov pristanek.

Sledi obširnejša in podrobnejša tipizacija tkivnih antigenov HLA (A, B, Cw, DR in DQ, DPw), s pomočjo katere zelo natančno na ravni visoke ločljivosti tipizacije določimo njihove zapise v DNK (genske različice). Pri tem se lahko izkaže, da bolnik in darovalec pri tako podrobni primerjavi DNK nista zadosti skladna v tkivnih antigenih, da bi lahko upali na uspešno presaditev.

V primeru pa, ko sta z bolnikom ustrezno tkivno skladna, moramo narediti še potrditveno tipizacijo HLA pri obeh, za kar potrebujemo nove vzorce krvi. Darovalca obvestimo o tem, da je dokončno izbran in ga prosimo za pisni pristanek za darovanje KMC. Nato poskrbimo za pregled pri zdravniku, ki ponovno oceni, če je darovalec zdrav in sposoben za darovanje ter se dogovorimo o datumu odvzema KMC. Isti darovalec lahko daruje KMC večkrat, pri čemer pa mora med posameznimi darovanji miniti dovolj časa.