Se darovalec med posegom lahko okuži (HIV, hepatitis B, C)?

Okužbe z virusi praviloma niso možne, saj odvzem poteka v aseptičnih oziroma nadzorovanih pogojih, darovalec pa lahko dobi le transfuzijo svoje lastne, avtologne krvi, in še to le v primeru tako imenovanega klasičnega odvzema kostnega mozga. Sicer pa je vsa kri, ki jo v Sloveniji darujejo krvodajalci, skrbno testirana in varna.