Kako poteka osnovna tipizacija tkivnih antigenov HLA?

Iz vzorcev darovalcev, ki jih takoj po odvzemu anonimiziramo s pomočjo kodne oznake darovalca, izoliramo dezoksiribonukleinsko kislino (DNK) ter v njej s pomočjo posebnih postopkov pomnoževanja in zaznavanja na osnovni oziroma nizki stopnji ločljivosti razberemo osnovne značilnosti genskih zapisov za antigene HLA-A, HLA-B, HLA-C in HLA-DR.

Te nato vpišemo v podatkovno bazo našega (Slovenija Donor) in svetovnega registra (Bone Marrow Donors Worldwide). Vzorce in DNK skrbno shranimo v posebnih zamrzovalnikih pod primernimi pogoji, ki jih vsakodnevno nadzorujemo.