Kako poteka osnovna tipizacija tkivnih antigenov HLA?

Iz vzorcev darovalcev, ki jih takoj po odvzemu anonimiziramo s pomočjo kodne oznake darovalca, izoliramo dezoksiribonukleinsko kislino (DNK) ter v njej s pomočjo nove generacije sekvencioniranja določimo genske zapise za antigene HLA-A, HLA-B, HLA-Cw, HLA-DR, HLA-DQ in HLA-DPw.

Te nato vpišemo v podatkovno bazo našega (Slovenija Donor) in svetovnega registra (World Marrow Donor Association). Vzorce in DNK skrbno shranimo v posebnih zamrzovalnikih pod primernimi pogoji, ki jih vsakodnevno nadzorujemo.