Kdo je lahko darovalec?

Pri alogenski sorodni presaditvi je darovalec najpogosteje brat ali sestra, ki mora biti z bolnikom tkivno skladen, kar pomeni, da se mora z njim ujemati v sicer izjemno raznolikih tkivnih antigenih HLA.

Teoretična možnost, da v družini z dvema otrokoma najdemo sorojenca, ki imata enake tkivne antigene, je 25%.

Starost darovalca pri sorodni presaditvi ni omejena, v primeru mladoletnih darovalcev pa mora poleg staršev ali skrbnikov dati soglasje za odvzem KMC tudi Etična komisija. Morebitni nesorodni darovalec je lahko vsaka zdrava oseba med 18. in 60. letom starosti.Vpis v register Slovenija Donor pa je mogoč od 18. do 40. leta starosti. Da bi morebitnega darovalca lahko dokončno izbrali za določenega bolnika pa je potrebno ugotoviti in potrditi skladnost v tkivnih antigenih HLA med njima.

Na spletni povezavi preverite ali lahko darujete KMC, potem pa z izpolnitvijo spletnega obrazca pričnete postopek vpisa:

www.slovenijadonor.si