Kdaj je potrebna presaditev krvotvornih matičnih celic?

Presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) prihaja v poštev predvsem pri zdravljenju malignih ter nekaterih nemalignih bolezni kostnega mozga in drugih krvotvornih organov (levkemije, mielodisplastični sindromi, diseminirani plazmocitom, maligni limfomi, huda oblika aplastične anemije).

Na tak način lahko zdravimo tudi določene solidne novotvorbe ter nakatere podedovane in avtoimunske bolezni. Od vrste bolezni je tudi odvisno ali bomo pri bolniku opravili presaditev krvotvornih matičnih celic darovalca (alogenska presaditev) ali pa njegovih lastnih (avtologna presaditev). Pri alogenski presaditvi je darovalec lahko sorodnik (sorodna alogenska presaditev). Če takšnega darovalca med družinskimi člani ne najdemo, prihaja v poštev presaditev KMC, ki jih daruje nesorodnik (nesorodna alogenska presaditev).