Kje lahko darovalec izrazi svojo voljo?

Prvi pristanek podpiše možni darovalec že ob vpisu v register Slovenija  Donor, nato pa pred odvzemom krvnega vzorca za potrditveno tipizacijo tkivnih antigenov HLA.

Izbrani darovalec za nadaljevanje postopka ponovno pisno privoli v darovanje, po seznanitvi o naravi, namenu in poteku celotnega postopka darovanja KMC in o možnih tveganjih zanj.