Izolacija limfocitov iz vranice – nujno

Metoda: Izolacija limfocitov iz vranice

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca: košček vranice (približno 4 cm3),  sterilno shranjen  v fiziološki raztopini

Priporočena velikost epruvete: /

Obvezni podatki na epruveti:  priimek in ime  preiskovanca,  datum rojstva, datum in ura odvzema vzorca, številka ETDN, kadar jo že imajo

Transport:  vzorci morajo biti  hranjeni in transportirani pri temperaturi  +5 do  +22 °C

Zahtevani vzorec: vranica         

Sprejem naročil: Nujno

Trajanje preiskave : 1 ura

 

Center za tipizacijo tkiv
Kontaktne tel. št.: 01 2302 313, 01 5438 220
Interna linija UKC Lj.: 49 75