PAKET – testiranje za vključitev na čakalno listo Evrotransplanta

Vrsta:  Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Najpogostejša vsebina paketa:          

  • Tipizacija  HLA-A, B, C, DR, DQ
  • Potrditvena tipizacija HLA-A, B, C, DR, DQ
  • Avtologni navzkrižni preizkus
  • Krioprezervacija serumskih vzorcev
  • Imunogenetska obravnava bolnika za včlanitev v nac. in ET čakalni spisek za transpl. organov umrlih dajalcev

 

 

Opomba:  Rezultati predhodne preiskave narekujejo izbiro naslednje v paketu.

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313; 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75