Razčlenjeni navzkrižni preizkus – nujno

Metoda:  Limfocitotoksični test

Vrsta: Diagnostične preiskave / Tkivne skladnosti /

Navodila za odvzem vzorca in pošiljanje vzorca:

- BOLNIK: odvzem periferne krvi  v epruveto brez antikoagulanta

- MOŽNI  DAROVALEC: -2 večji bezgavki (približno 1 cm3), kadar to ni mogoče pa več manjših,  sterilno shranjenih v fiziološki raztopini ali

-košček vranice (približno 4 cm3),  sterilno shranjen  v fiziološki raztopini

Obvezni podatki na epruveti:   priimek in ime preiskovancev, datum rojstva, datum in ura odvzema vzorcev

Transport:    vzorci krvi morajo biti hranjeni in transportirani v 24-ih urah pri temperaturi  +15 do  +22°C

Zahtevani vzorec:

- serum bolnika

-bezgavke ali vranica možnega darovalca

Sprejem naročil: Nujno

Trajanje preiskave (stopnja nujnosti): 4 ure

 

Center za tipizacijo tkiv

Kontaktne tel. št.: 01 2302 313; 01 5438 220

Interna linija UKC Lj.: 49 75